Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt samt spridning av vägsalt - ansökan enligt vattenskyddsföreskrifter

LÄS MER

Krav på ansökan om upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt samt spridning av vägsalt gäller inom vissa vattenskyddsområden. Syftet med kravet är att uppmärksamma verksamhetsutövare på att särskild försiktighet behöver råda på platsen. Tillstånd innehåller villkor och kan komma att vara tidsbegränsat. Kontrollera när ansökan behövs på Regionens hemsida om Gotlands vattenskyddsområden:

www.gotland.se/vattenskydd

Det är viktigt att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt för att förkorta handläggningstiden och undvika krav på kompletteringar. Fyll gärna i uppgifterna tillsammans med eventuell entreprenör eftersom flertalet begärda uppgifter rör hur arbetet kommer att utföras på platsen.

Ansökan ska lämnas in i god tid innan (minst 3 veckor) arbetet planeras att påbörjas.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Arbete får inte påbörjas innan tillstånd meddelats på en inlämnad ansökan. Inspektion kan komma att ske på arbetsplatsen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa