Upplag av bark, timmer, stubbar, flis och GROT - anmälan/ansökan enligt vattenskyddsföreskrifter

LÄS MER

Krav på anmälan/ansökan om upplag av bark, timmer, stubbar, flis och GROT  gäller inom vissa vattenskyddsområden. Syftet med kravet är att uppmärksamma verksamhetsutövare på att särskild försiktighet behöver råda på platsen. Tillstånd innehåller villkor och kommer att vara tidsbegränsat. Kontrollera när anmälan/ansökan behövs på Regionens hemsida om Gotlands vattenskyddsområden:

Fyll gärna i uppgifterna tillsammans med eventuell entreprenör eftersom flertalet begärda uppgifter rör hur arbetet kommer att utföras på platsen.

Anmälan/ansökan ska lämnas in i god tid innan (minst 3 veckor) arbetet planeras att påbörjas.

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Arbete får inte påbörjas innan tillstånd meddelats på en inlämnad anmälan/ansökan. Inspektion kan komma att ske på arbetsplatsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa