Särskilda uppdrag december 2022 - ansökan

LÄS MER

För att stödja fria professionella kulturskapare utlyser Region Gotland särskilda uppdrag december 2022.

Utlysningen omfattar 20 särskilda uppdrag à 50 000 kr inom alla konstarter. Du ansöker (som enskild eller organisation) genom att fylla i och skicka in denna blankett.

Ansökningsperiod: 22 november - 4 december 2022.

Läs mer om villkor och kriterier mm på www.gotland.se/sarskildauppdragdecember2022

Notera att inskickad ansökan räknas som offentlig handling. Mer information finns sist i ansökan.

Har du frågor vänligen kontakta:

Madeleine Nilsson,
0498-26 96 28
0737-65 82 62
madeleine.nilsson01@gotland.se

 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa