Intresseanmälan till särskilda uppdrag för professionella kulturskapare 2020

LÄS MER

Mot bakgrund av den rådande pandemin utlyser Region Gotland 30 särskilda uppdrag à 30 000 kr till professionella kulturskapare inom alla konstarter.

Ansökningsperiod: 17 november – 1 december 2020

Läs mer om villkor och kriterier m m på www.gotland.se/coronakulturochfritid

Notera att inskickad intresseanmälan räknas som offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Har du frågor vänligen kontakta:

Madeleine Nilsson,
0498-26 96 28
0737-65 82 62
madeleine.nilsson01@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa