Värmepump - ansökan om

LÄS MER

Anmäl installation av värmepump

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Du kan använda dig av ett ombud, t ex en entreprenör/konsult, som fyller i ansökan åt dig. Under kontaktuppgifter ska ombudet då kryssa i rutan Jag är ombud för annan sökande. När ombudet har signerat ansökan skickas den till sökande för godkännande. Först när sökande godkänt med sin e-legitimation så skickas anmälan/ansökan in till vår registratur.

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 4 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa