Uppodling av annan mark - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark (gäller det uppodling av betesmark ska det istället göras ett samråd med Länsstyrelsen).

Anmälan ska lämnas in i god tid innan (minst 6 veckor) arbetet planeras att påbörjas.

Avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa.

Information om uppodling av annan mark än jordbruksmark finns på Region Gotlands webbplats:

Anmälnings- och tillståndsplikt - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa