Arbetsresekort - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsresekortet gäller för arbets- och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna inom region Gotland, 1 tur och returresa/dag.

Daglig verksamhet jämställs med arbete. Arbetsresekortet gäller ej resor till dagverksamhet för dementa.

 • Sökande ska vara beviljad färdtjänst på Gotland.
 • Sökande ska uppvisa ett arbetsintyg från sin arbetsplats på Gotland. Arbetsplatsens adress skall alltid vara en av adresserna (till- och ifrån) vid beställning av en arbetsresa.
 • Sökande har en eller flera stadigvarande hemmaadresser på Gotland som resan kan utgå ifrån eller avslutas vid.
 • Sökande är i arbetsför ålder (20-67 år).
 • Daglig verksamhet jämställs med arbete.
 • Utbildning jämställs med arbete.
 • Arbetsresekortet gäller kalendermånadsvis från första till sista dagen i månaden.
 • Kostnaden för arbetsresekortet framgår ur Taxa för all kollektivtrafik inkl färdtjänst och sjukresor. I dagsläget är kostnaden 400 kr/månad men kan ändras framöver.
 • De första tio (10) enkelresorna varje månad till eller ifrån valfri adress på Gotland är inkluderade i arbetsresekortet, outnyttjade resor kan inte sparas eller flyttas mellan månader. Gäller från 1 oktober 2020.
 • Arbetsresekortet gäller inom den allmänna kollektivtrafiken på Gotland.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Beviljad färdtjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa