Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka om Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall. Dispens kan endast godkännas om du visar att inget behov av kommunala avfallstjänster föreligger på berörd fastighet.

För ansökan tar Miljö- och byggnämnden ut en avgift motsvarande 1 timmes handläggningstid.

Kontakta Enhet miljö- och hälsoskydd via mejl eller telefon om ni inte kan använda e-tjänsten.

Kontaktuppgifter nedan under frågor om e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa