Miljöfarlig verksamhet för lantbruk - anmälan

LÄS MER

Anmäl miljöfarlig verksamhet för lantbruk.

Enligt 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsoskydd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden, Region Gotland
registrator-mbn@gotland.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa