Slam - ansökan om lokalt omhändertagande

LÄS MER

Ansök om lokalt omhändertagande av slam.

Läs mer på Region Gotlands webbplats

Frågor om e-tjänsten

Enhet Miljö- och hälsa, Samhällsbyggnadsförvaltningen
registrator-mbn@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
registrator-mbn@gotland.se