Avfall - Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare till flera fastigheter för en- och tvåfamiljsbostad kan även ha gemensam avfallsbehållare för egna fastigheter.
Fastighet varifrån hämtning av hushållsavfallet sker, är ansvarig gentemot Region Gotland för skötsel av avfallsbehållare, hämtningsväg samt andra skyldigheter som följer av abonnemanget.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa