Avfall - Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för ansökan enligt gällande avfallstaxa. Önskas pågående uppehåll avslutas hanteras detta som abonnemangsändring och debiteras enligt gällande avfallstaxa.

Vid beviljat uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras den fasta grundavgiften. För uppehåll i hämtning av latrin debiteras ej fast abonnemangsavgift.

Förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte nyttjas under perioden som uppehållet avser. 

För uppehåll av slam ska ansökan lämnas senast den sista november året innan kalenderåret som ansökan avser. Avloppsanläggningen ska vara tömd och får inte brukas efter senaste tömningstillfället. 

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa