Tillfälligt vattenuttag, ansökan

LÄS MER

En tillfällig anslutning kan göras till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen vid till exempel ett evenemang. Det vatten du förbrukar kommer att debiteras enligt den vattenmätare som Region Gotland sätter upp. Går det inte att sätta upp en vattenmätare kommer du att debiteras ett schablonbelopp. Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst, Teknikförvaltningen
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland