Orosanmälan - barn och ungdomar

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du som privatperson eller myndighetsperson göra en orosanmälan till socialtjänsten. Bevakning av inkomna orosanmälningar sker regelbundet.


Är du orolig för ett barn eller en ungdom?
Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.


Om oron för barnet är akut är det viktigt att du också ringer även om du gör en orosanmälan via denna e-tjänst.


Akut oro
Ring 112 – SOS Alarm
 

Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefon: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm.

 

Dagtid på vardagar
Kontakta mottagningsteamet på socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Telefon: 0498-26 88 19 (reception).


Polisen
Telefon: 114 14
Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

 

Mer information hittar du på www.gotland.se/1135

 

Orosanmälan från privatperson
Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig till Mottagning barn och ungdom och berättar vem du är  orolig för och varför. Din anmälan kan vara muntlig eller skriftlig eller lämnas in via denna e-tjänst. Du får vara anonym om du vill. Då ska du inte ange ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.


Orosanmälan från anmälningspliktig
Du som jobbar med barn och unga eller möter barn och unga i din tjänsteutövning, exempelvis inom hälso- och sjukvården, polisen eller kriminalvården, är skyldig att göra en orosanmälan enligt 14 kapitlet i Socialtjänstlagen om du misstänker att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa. Flera personer kan stå som anmälare.

Du som är anmälningspliktig får inte vara anonym.

Du som anmälare är den som i första hand kontaktas av socialtjänstens handläggare, om du inte har angett annan kontaktperson.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten