Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som p.g.a. en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan efter ansökan, beviljas riksfärdtjänst. 

  • Ansökan om riksfärdtjänst måste göras minst en månad före planerad resa.
  • Resa med tåg, färja, flyg och buss utan ledsagare betraktas inte som en resa på ett särskilt kostsamt sätt och därmed föreligger inte rätt till riksfärdtjänst.

Läs mer på Region Gotlands webbplats:

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa