Samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal innebär att föräldrarna, tillsammans med en eller två samtalsledare, under gemensamma samtal försöker uppnå en samförståndslösning i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. En förutsättning är att båda föräldrar vill medverka i samtalen. Samtalen inleds med att en familjerättssekreterare träffar föräldrarna var för sig i enskilda samtal. Samarbetssamtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Vi har tystnadsplikt och registrerar inte att ni varit hos oss.


Tänk på att
det krävs två signeringar med e-legitimation för den här e-tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl/sms till den medsökande som får signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan till familjerättsenheten. Det är alltså först när båda parter har signerat som vi på familjerättsenheten ser ert ärende.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa