Slutavverkning av skog inom vattenskyddsområde - anmälan

LÄS MER

I vattenskyddsföreskrifter kan det finnas krav på anmälan om slutavverkning av skog. Se vilka krav som gäller i aktuellt vattenskyddsområde samt vart anmälan ska lämnas in på Regionens hemsida: gotland.se/vattenskydd (under Gällande vattenskyddsområden).

Tänk på att fylla i efterfrågade uppgifter så fullständigt som möjligt för att handläggningen ska kunna ske effektivt.

Notera att separat anmälan/ansökan ska ske av eventuella upplag och petroleumhantering. Det kan även vara aktuellt med ansökan om dispens för petroleumhantering, markavvattning m m. Sådan anmälan/ansökan/dispens ska normalt lämnas till miljö- och byggnämnden. Beslut från beslutande myndighet ska bifogas anmälan/anmälan om slutavverkning.

Timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa.

Karta/kartor på område/n för slutavverkning ska kunna bifogas anmälan./ansökan

Om ansökan/anmälan gäller flera platser kommer du att få fylla i uppgifter för en plats i taget.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa