Sjukreseunderlag - vid resa med egen bil eller buss

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ersättning för resa med buss eller egen bil. Du behöver bifoga läkarvårdskvitto och i förekommande fall bussbiljett. Begäran om ersättning ska göras senast tre månader efter den tidpunkt resan gjordes. 

Dessa färdsätt ersätts:

  • Vid fler än åtta behandlingar under en sammanhängande period av fyra veckor ersätts sjukresa med privatbil.
  • Bussresa med anslutningsresa till närmaste hållplats med egen bil på minst 12 km från bostaden.

Beslut angående din ansökan gällande sjukersättning för resor med privat bil sänds per post till dig eller till den ställföreträdare som angivits i ansökan.

Registerutdrag för ställföreträdarskap ska bifogas ansökan om du är beviljad god man eller förvaltare

Läs mer  på gotland.se/sjukresor

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa