Dispens från utsortering av avfall

LÄS MER

Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag enligt 3 kap 15§ i avfallsförordningen (2020:614)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa