Familjestödsenhetens stödgrupper och utbildningar - intresseanmälan

LÄS MER

Familjestödsenheten erbjuder stödgrupper och föräldrautbildningar till föräldrar, barn och ungdomar som av olika skäl är i behov av stöd. I Familjestödsenhetens föräldrautbildningar och stödgrupper ges du möjlighet att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.
 
I föräldrautbildningarna och stödgrupperna förs inga journaler och det är gratis att delta.

Aktuella grupper:
 

  • KOMET (Kommunikationsmetoden)
    - Föräldrar till barn  3-11 år  (Nästa grupp startar 18 januari 2024)
    - Föräldrar till ungdomar 12-18 år ( Nästa grupp startar hösten 2024)
     
  • Skilda världar 
    (Nästa grupp startar hösten 2024)

Mer information om familjestödsenheten och våra grupper hittar du på Region Gotlands webbplats:

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa