Reskassa färdtjänst - insättning

LÄS MER

För att använda e-tjänsten måste du eller personen du företräder ha färdtjänsttillstånd och legitimering för sjukresa. Du måste alltid ha ett alternativt betalsätt som tråder i kraft om reskassan tar slut.

Beloppen är begränsade för inbetalning för att inte riskera att reskassan inte används.

Frågor om e-tjänsten

Kundtjänst Teknikförvaltningen
kollektivtrafik@gotland.se
0498-269000

Personuppgiftsansvarig

Teknikförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa