Covidvaccination för barn från 12 år - vårdnadshavares medgivande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Region Gotland erbjuder vaccination mot covid-19 för barn från och med 12 år.

Inför vaccinationen får du som vårdnadshavare lämna ditt medgivande. Medgivandet lämnas i den här e-tjänsten. Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna lämna medgivande och signera med e-legitimation. Det sker genom att den ena vårdnadshavaren påbörjar ett ärende, som sedan skickas vidare till den andra vårdnadshavaren. Medgivandet skickas då inte in till Region Gotland förrän barnets båda vårdnadshavare har signerat.

Vaccinationen registreras i barnets medicinska journal. Den rapporteras också till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lag måste vårdgivare rapportera alla covidvaccinationer som ges.

Information om covidvaccination för barn från 12 år finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndigheten

På Region Gotlands webbplats finns information om vaccination mot covid-19

Region Gotland

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa