Inkomstredovisning för avgiftsberäkning - socialtjänst och hemsjukvård

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beräkna avgift
Den som får beslut om stöd och hjälp som hemtjänst, trygghetslarm, plats på särskilt boende, korttidsplats, dagverksamhet, bostad med särskild service (SoL) eller hemsjukvård behöver betala en avgift för det. Vi behöver uppgift om dina inkomster och bostadskostnad för att kunna beräkna avgiften. Om några av uppgifterna saknas eller inte stämmer kan avgiften bli felaktig. Om du avstår från att lämna uppgifter blir du belagd med maximal avgift med gällande taxa.


Förändringar
Om du redan betalar en avgift för insatser och du får förändrad inkomst eller bostadskostnad är det viktigt att du meddelar detta då det påverkar storleken på avgiften. Ändring av uppgifter gällande inkomst, boende och fakturamottagare går bra att anmälan via denna e-tjänst.


Lämna uppgifter för någon annan
Om du är anhörig/närstående eller god man/förvaltare så kan du göra en anmälan. Du loggar då in med din egen e-legitimation och lämnar uppgifter för någon annan.


Beslut
Du kommer att få ett nytt avgiftsbeslut vid varje förändring som gör att din avgift påverkas. Det är därför viktigt att du tittar igenom beslutet noggrant och kontaktar oss om en uppgift inte stämmer.


Mer information
Läs mer om avgifter på vår hemsida:
Avgifter inom socialtjänst och hemsjukvård

Om du vill göra en preliminär beräkning av avgiften för hemtjänst kan du göra det här:
Preliminär beräkning av avgift

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om inkomster
  • Uppgifter om kostnader för bostaden
  • Intyg då god man/förvaltare gör anmälan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa