Tillstånd eller dispens från reservatsföreskrifter - ansökan

LÄS MER

Dispensansökan eller tillstånd från reservatföreskrifter i Region Gotlands naturreservat.

7 kap 7§ Miljöbalk (1998:808)

Reservatföreskrifter:

Galgberget

Södra Hällarna 

Dispenser eller tillstånd i andra naturreservat på Gotland hanteras av Länsstyrelsen i Gotlands län.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa