Registrering av dricksvattenanläggning - anmälan

LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till enhet livsmedel & alkoholtillstånd. 

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempel

  • restauranger och café

  • skolor, kursgårdar, sjukhem

  • campingplatser.

Regionen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det regionala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

Kontakta Enhet livsmedel och alkoholtillstånd om ni har frågor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning eller adress
  • Information om anläggningen

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa