Miljöfarlig verksamhet - övertagande av

LÄS MER

Om du har eller planerar att  övertaga eller överlåta en miljöfarlig verksamhet ska detta anmälas till enhet miljö- och hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa