Utbetalning för färdtjänstresor med taxi i annan kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till dig som är beviljad färdtjänst på Gotland. När du åker på fastlandet får du beställa från vilket taxibolag du vill, du betalar i bilen och sparar kvittot. Du får sedan ansöka om återbetalning, med avdrag för egenavgiften. Maxlängd för resa är 90 km. Egenavgiften är 96kr och uttas för varje påbörjad tremilsintervall.

Resor genomförda av bolag som inte har ett giltigt taxitrafiktillstånd ersätts ej.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa