Orosanmälan - vuxna

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du som privatperson eller i din yrkesroll göra en orosanmälan till socialtjänsten. Bevakning av inkomna orosanmälningar sker regelbundet.


Är du orolig för en vuxen?
Du kan göra en orosanmälan för en vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande såsom olika former av våld, missbruk eller dåliga levnadsförhållanden.
Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa personer så att möjlighet ges till en förändrad situation.


Om oron för den vuxne är akut är det viktigt att du ringer även om du gör en orosanmälan via denna e-tjänst.

Om anmälan avser våld i hemmet beskriv gärna hur personen som blir utsatt kan kontaktas på ett säkert sätt.


Akut oro
Ring 112 – SOS Alarm
 

Kvällar, nätter och helger
Ring socialjouren vid brådskade behov av stöd och hjälp.
Telefon: 0498-26 91 45.
Du kan också be att bli kopplad till socialjouren via 112 - SOS Alarm.

 

Telefon dagtid, vardagar
Beroendeenhetens vuxengrupp (BVG), individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 0498-26 85 00

Mottagningsteamet, myndighetsavdelningen (äldre eller personer med funktionsnedsättning).
Telefon: 0498-20 49 69 (09.00-12.00) alt. 0498- 26 90 00


Polisen
Telefon: 114 14
Polisen har alltid skyldighet att rapportera vidare till socialtjänsten.

 

Orosanmälan från privatperson
Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig och berättar vem du är orolig för och varför.
Du får vara anonym om du vill. Då ska du inte ange ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.