Registreringslotteri - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registreringen gäller en viss tid, högst fem år. En förening som registreras får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen. Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Region Gotland utser en kontrollant i samband med registreringen. Efter genomfört lotteri ska lotteriet redovisas för kontrollanten.

Mer information om registreringslotterier finns på Spelinspektionens hemsida: https://www.spelinspektionen.se/licensansokan/spelformer/lotterier/kommunala-lotterier/

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa