Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör - anmälan

LÄS MER

Avloppsrör hos tandläkarverksamheter kan innehålla stora mängder kvicksilver och amalgam. Om du ska göra efterbehandlingsåtgärder, det vill säga avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, medför det en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska en anmälan göras till enhet miljö & hälsoskydd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för signering

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa