Politiskt förtroendevald - begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald med anställning och förtroendevald som är egenföretagare och driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden och förrättningar, enligt regelverket för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

I regelverkets kapitel 3  regleras villkor för ersättning.
Denna e-tjänst används av förtroendevald med anställning och förtroendevald som är egenföretagare.

Då Region Gotland inte har ett automatiserat system för att hantera begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst, behöver du lämna uppgifter om anställningsform och lön vid varje tillfälle du skickar in ett ärende via e-tjänsten. Varje ärende kan innehålla uppgift om flera sammanträden/förrättningar.

Begär gärna ersättning för förlorad arbetsinkomst månadsvis.
Observera att begäran om ersättning aldrig får vara äldre än sex (6) månader.

Enligt regelverkets kapitel 3.9 ska intyg om anställning och lön lämnas vid ingången av varje år, om inkomsten förändras samt vid byte av arbetsgivare. Det sker via e-tjänsten Lämna intyg om anställning och lön.

Egenföretagare ska INTE lämna intyg om anställning, eftersom ersättning ges utifrån schablon eller genom att t.ex. utdrag från Skatteverket bifogas i samband med begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa