Politiskt förtroendevald - begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald med anställning och förtroendevald som är egenföretagare och driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträden och förrättningar, enligt regelverket för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.

I regelverkets kapitel 3  regleras villkor för ersättning.
Denna e-tjänst används av förtroendevald med anställning och förtroendevald som är egenföretagare.

Då Region Gotland inte har ett automatiserat system för att hantera begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst, behöver du lämna uppgifter om anställningsform och lön vid varje tillfälle du skickar in ett ärende via e-tjänsten. Varje ärende kan innehålla uppgift om flera sammanträden/förrättningar.

Observera att begäran om ersättning aldrig får vara äldre än sex (6) månader.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa