Lämna uppgifter till kommunens aktivitetsansvar

LÄS MER

Vi vill komma i kontakt med dig som är 16–19 år som inte är inskriven i en gymnasieskola eller saknar gymnasieexamen. Hos oss erbjuder vi olika insatser och stöd för att du ska komma vidare till studier eller arbete i framtiden.

Du eller någon närstående till dig kan kontakta oss genom denna e-tjänst.

I skollagen kapitel 29 § 9 står det:
”En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att erbjuda dem lämpliga åtgärder”.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa