Anmälan om studieavbrott eller betydande frånvaro till hemkommunen

LÄS MER

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen enligt Skollagen 15 kap 15 § Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever. Lag (2014:1002).

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa