Egenkontroll vid anslutning till kommunalt VA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet eller göra ändringar i din VA-installation ska egenkontroll utföras av ansvarig entreprenör.

Då du skickar in ärendet kommer ansvariga entreprenören/entreprenörerna som du anger att ombes signera ärendet digitalt. Detta för att säkerställa att arbetet kommer att genomföras av en entreprenör som deltagit vid Region Gotlands informationstillfälle och tagit del av våra riktlinjer för anslutning. Om entreprenören inte signerar ärendet kommer du att notifieras och ärendet kommer inte in till Region Gotland.

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa