God man, förvaltare - anmälan om behov

LÄS MER

En anmälan om god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 § eller förvaltare enligt FB 11 kap. 7 § leder till att en utredning om behovet initieras hos överförmyndarnämnden.

För att anmälan ska leda till att överförmyndarnämnden letar efter en lämplig ställföreträdare och ansöka om ett anordnade hos tingsrätten krävs:

  • Hälsomässiga skäl till att man ska ha rätt till hjälp av en god man eller förvaltare (läkarintyg krävs)
  • Att hjälpbehovet inte kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder (fullmakt, anhörigbehörighet m.m.)
  • Samtycke från den enskilde (om denne kan lämna ett sådant)

Om rekvisiten inte är uppfyllda eller om underlaget som överförmyndarnämnden får och hämtar in inte anses tillräckliga kommer anmälan att avskrivas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa