Verksamhetsstöd kultur 2025 - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att genomföra ansökan om verksamhetsstöd som kulturorganisation måste verksamhetsplan och budget för 2025 bifogas. Dessutom måste föreningens innevarande årsmöteshandlingar vara inskickade och godkända. Har du inte skickat in årsmöteshandlingar kan du göra det här: E-tjänst: Årsmöteshandlingar ideell förening.

Budget och verksamhetsplan för nästkommande år tillsammans med ansökans motivering kommer att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

  • I e-tjänstens första steg: Kontaktuppgifter kommer du att kunna bifoga verksamhetsplan och budget.
  • I steg två: Stöd kommer du att kunna bifoga motivering av stöd och beskrivning av verksamhet.

E-tjänsten är öppen till och med den 31 augusti 2024.

Läs mer om kulturstöd på Region Gotlands webbplats:

Notera att inskickad ansökan räknas som offentlig handling. Mer information finns sist i ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Madeleine Nilsson, Kulturutvecklare
madeleine.nilsson01@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa