Investeringsstöd för samlingslokal 2024 - ansökan

LÄS MER

Ansökan bereds och handläggs under april och beslut kommer i vecka 17 eller 18. Beviljat investeringsstöd stöd betalas löpande ut efter inkommen kostnadsredovisning men som senast i vecka 45.

Andra finansieringsformer och rådgivning kan finnas exempelvis på vår hemsida: www.gotland.se/ovrigfinansiering

Tänk på att det finns lagar att förhålla sig till när det gäller ny-, om- och tillbyggnad för tillgänglighet och miljö:

I e-tjänsten behöver du svara på många frågor och det kan vara svårt att slutföra ansökan i en och samma session. Loggar du in med e-legitimation så kan du spara påbörjad ansökan, och på så vis fortsätta vid ett annat tillfälle. Loggar du in med e-legitimation på nytt hittar du sedan din påbörjade ansökan under "Mina sidor".

För att genomföra ansökan om investeringsstöd för samlingslokal måste föreningen vara inregistrerad som förening i Region Gotlands föreningsregister samt ha skickat in föregående års samtliga underskrivna årsmöteshandlingar till Kultur- och fritidsavdelningen, antingen digitalt eller per post.

Budget och verksamhetsplan kommer tillsammans med ansökan som helhet att vara det främsta underlaget för vår bedömning av föreningens behov av bidrag.

Stöd kan sökas för samlingslokal till och med den 31 mars.

 • Uppgifter för samlingslokalhållande förening
  Kontonummer (inkl. clearingnummer) eller eller Plus/bankgirouppgifter.
  Organisationsform.
  Kontaktuppgifter till dig som fyller i formuläret.
   
 • Om lokalen:
  När är fastigheten byggd? var ligger lokalen (beskriv lokalens geografiska placering och historiska bakgrund)?
   
 • Plats, adress och lokal
  På vilken adress bedrivs verksamhet?
  Hur tillgänglig är platsen (parkeringsplats, busstation, ramp, toalett, hörslinga…)?
   
 • Om investeringen
  Vad gäller investeringen? (T ex ombyggnation, renovering, installation…) Vad ska göras?
   
 • När ska investeringen göras (estimerad tid)?
   
 • Hur påverkas lokalen?
  Ökad miljömässig hållbarhet? Till exempel sänkt el- eller energianvändning, möter krav på offentliga lokaler…
  Ökad tillgänglighet? Till exempel tillgänglighetsanpassad entré, installation av hörslinga…
  Till exempel scenljud/-ljus, bättre möjligheter för matlagning...
   
 • Ritningar och genomförande
  Vem eller vilka ska genomföra arbetet?
  Beskriv hur arbetet ska genomföras.
   
 • Budget
  Redogör för kostnader och intäkter
   
 • Ritningar (bifoga)
  ​​​

 

 

Frågor om e-tjänsten

Madeleine Nilsson
madeleine.nilsson01@gotland.se

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa