Politiskt förtroendevald - nominering till nytt uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Respektive parti nominerar till förtroendeuppdrag inom Region Gotland. Du kan endast lämna nominering för ett förtroendeuppdrag per ärende. Nomineringen verifieras av den person som nominerats med hjälp av digital identifiering.

Nomineringen registreras direkt i Region Gotlands ärendehanteringssystem och blir därmed allmän handling.

Uppdrag som ny ledamot eller ersättare i regionfullmäktige framräknas av Länsstyrelsen och ska därför inte anmälas här.

 

Frågor om e-tjänsten

Rosita Siggelin
rosita.siggelin@gotland.se
0498-26 94 16

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen - Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa