God man, förvaltare, förmyndare - ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt föräldrabalken 13 kap. 13 § så får föräldrar inte låta den som är under 16 år driva rörelse.

Om den omyndige har fyllt 16 år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan överförmyndarens samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Lag (1999:1080).

Beslut om samtycke till att låta omyndig driva rörelse fattas av nämnd.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation för alla förmyndare
  • E-legitimation för den omyndige

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa