Förälder i nytt land - anmälan till kurs

LÄS MER

Välkommen till kursen Förälder i nytt land

Alla föräldrar kan uppleva utmaningar i föräldraskapet. Och alla behöver stöd ibland! För dig som inte är uppväxt i Sverige och vill delta i en föräldragrupp på ditt språk finns det möjlighet att anmäla dig till kursen Förälder i nytt land.

Vi kommer att prata om:

• Hur kan du stärka ditt barns självkänsla och självförtroende?

• Vilka rättigheter och skyldigheter har du som förälder i Sverige?

• Hur kan du sätta gränser och samtidigt bygga en god relation till ditt barn?

• Hur kan ni arbeta tillsammans för att stärka hela familjen?

Kursen är kostnadsfri och kommer att vara under dagtid. I kursen får du prata med andra föräldrar om hur det är att vara förälder i Sverige. Vi träffas cirka 7 gånger under 2,5 timme. Samtalet leds av en kursledare som talar ditt språk.

Under kursen kan du få möjlighet att träffa personal från socialtjänst, ungdomsmottagning, BVC och skola.

Välkommen med din anmälan!

Använd webbläsare med inbyggt stöd för översättning

Vill du översätta webbsidor så rekommenderar vi dig att använda webbläsare med inbyggt stöd för översättning. Inbyggt stöd är en service till dig som användare, men kan inte ersätta professionella översättningar. Region Gotland kan inte ta ansvar för riktigheten i översättningen när du använder ett inbyggt stöd.

I de vanligaste webbläsarna som Google Chrome och Microsoft Edge kan du välja språk i webbläsarens inställningar.

Så gör du

  1. Navigera till valfri sida på webbplatsen.
  2. Högerklicka någonstans på webbsidan.
  3. Välj "Översätt till..." (ditt förvalda språk borde dyka upp).

Tänk på att det kan se olika ut beroende på vilken webbläsare du användare.

Översätta med webbplatsens Lyssna-funktion

Om du använder dator kan du markera valfritt textstycke och få det översatt i text eller uppläst på andra språk.

Översätta med Google translate

Om du vet vilken text du vill översätta kan du använda tjänsten Google translate:

  1. Kopiera texten från webbsidan du vill översätta.
  2. Gå till translate.google.com och klistra in texten.

Use a browser with built-in translation support

If you want to translate web pages, we recommend that you use a browser with built-in translation support. Built-in support is a service for you as a visitor, but can not replace professional translations. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation when you use built-in support.

In the most common browsers, including Google Crome and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings:

  1. Navigate to any webpage within www.gotland.se
  2. Right-click anywhere on the webpage.
  3. Select ”Translate to ”…” (your default language should appear).

Note that it may look different in different browsers.

Translate with Google translate

You can translate with Google translate to the language of your choice in a matter of seconds:

  1. Copy the text from the webpage you want to translate.
  2. Go to translate.google.com and paste the text.

However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate. Region Gotland cannot take responsibility for the accuracy of the translation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa