Slam - beställning av tömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Slam från enskilda avloppsanläggningar, toalettankar och fettavskiljare räknas som hushållsavfall. Det är bara Region Gotland eller den som regionen anlitar som får utföra slamtömningen. 

På Mina sidor kan du se pågående och slutförda slamtömningsbeställningar.

För att beställning ska kunna genomföras behöver du lägga till e-post och mobilnummer under kunduppgifter i och kryssa i notifieringar i aktuellt verksamhetssystem.

Slamanläggningen måste vara skriven på den person som loggar in då systemet söker efter personnumret i kundregistret. Är slamanläggningen skriven på någon annan i hushållet, eller på ett företag, så får du felmeddelanden. Vänd dig i sådana fall till kundtjänst, 0498 - 26 90 00 (Knappval 2).

Frågor om e-tjänsten

Teknikförvaltningens kundtjänst
kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
0498-26 90 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden - Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation
  • slamanläggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa