Registrering av ideell förening - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En ideell förening kan registrera sig i Region Gotlands föreningsregister och får då möjlighet att söka stöd och bidrag samt boka tider i regionens anläggningar till subventionerat pris.

För att en förening ska bli godkänd och registrerad behöver den bland annat vara demokratisk både vad gäller uppbyggnad och syfte, ha öppet medlemskap, följa antagna stadgar, ha ett bankkontonummer och stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer. Godkända föreningar ska varje år skicka in årsmöteshandlingar för att fortsätta vara registrerade. Mer information finns i Region Gotlands bidragsbestämmelser här:

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa