Politiskt förtroendevald - avsägelse av uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förtroendevald som vill avsäga sig sitt politiska uppdrag ska personligen göra det via denna e-tjänst.

Endast ett uppdrag kan avsägas åt gången. Ska flera uppdrag avsägas används e-tjänsten flera gånger.

Förtroendevald får notifiering vid inskickad avsägelse som också skickas automatiskt till partiexpeditionen. Avsägelsen registreras i Region Gotlands ärendehanteringssystem och blir därmed allmän handling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa