Matavfall - ansökan om dispens

LÄS MER

Obligatorisk insamling av matavfall

Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga verksamheter att samla in sitt matavfall separat. 

Dispens
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i särskilda fall ge dispens från kravet på separat insamling av matavfall.

  1. Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om dispens.
  2. En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid vid dispensansökan enligt gällande taxa.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa