Konstkonsult - intresseanmälan

LÄS MER

Välkommen att göra er intresseanmälan via e-tjänsten på denna sida.

Intresseförfrågan avser uppdrag som konstkonsult

Region Gotland söker konstkonsulter löpande för nya gestaltningsuppdrag.

Har du erfarenhet av att arbeta med konstnärliga processer i det offentliga rummet? Är du utövande professionell konstnär, curator eller projektledare med erfarenhet av offentlig konst?

Region Gotlands kulturenhet arbetar med regionens konstnärliga gestaltningsprojekt. För att säkerställa arbetets kvalitet söker vi konstkonsulter som blir en betydande del i processen. Vi söker dig som är verksam inom samtidskonst, antingen som utövande professionell konstnär, curator, arkitekt, planerare eller konstvetare med ett intresse för stadsutveckling.

Allmänt om att lämna intresseanmälan

I denna intresseförfrågan finns ett antal obligatoriska krav.

För att kunna gå vidare med er intresseanmälan måste samtliga obligatoriska krav vara uppfyllda och det är därför av största vikt att ni, innan ni lämnar in er intresseanmälan, kontrollerar att ni besvarat samtliga frågor, bifogat alla efterfrågade dokument samt tagit del av den intresseförfrågan som beskriver de uppdrag som besvaras i detta dokument.

OBSERVERA – Eventuella avvikelser från de krav som ställs i denna intresseförfrågan som anbudsgivaren infogar är inte gällande mot Region Gotland och innebär att anbudsgivarens anbud inte kommer att utvärderas.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa