Modersmålsundervisning - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Följande är minoritetsspråk: Finska, Jiddish, Meänkieli, Romani chib och Samiska

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Modersmål är ett ämne i Lgr 22 och i Gymnasieförordningen vars innehåll och kunskapskrav är bestämt av Skolverket. Närvaron är obligatorisk. Kunskaperna betygssätts från och med årskurs 6.

 

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om:

  1. Minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning, och
  2. Det finns en lämplig lärare

Om det i dagsläget inte finns tillräckligt många elever som önskar modersmålsundervisning i det aktuella språket, finns möjlighet att begära att Region Gotland sparar ansökan ifall fler ansökningar kommer in.

Ansökan om modersmålsundervisning med start kommande hösttermin behöver skickas in senast den 30 maj.
Ansökan om modersmålsundervisning med start kommande vårtermin behöver skickas in senast den 30 oktober.
Om ansökan kommer in efter sista ansökningsdag erbjuds modersmålsundervisning endast om det finns lärare med tillgänglig undervisningstid.

Personuppgiftsansvarig

Barn-och utbildningsnämnden, Region Gotland

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa