God man, förvaltare - Ansökan om samtycke vid bodelning eller arvskifte

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en ställföreträdare ska företräda en huvudman eller en underårig i samband med ett arvskifte eller en bodelning ska denne ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

Inget tillstånd från överförmyndarnämnden krävs innan skiftet är signerat.

Tänk på att de medel som tillerkänns huvudmannen i skiftet ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa