Förpackningar - ansökan om dispens

LÄS MER

Dispens
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i särskilda fall ge dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll.

Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

En avgift tas ut för nedlagd handläggningstid vid dispensansökan enligt gällande taxa.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa