Närvarokort och medlemsredovisning för förening

LÄS MER

Närvarokort för aktivitetsstöd

Närvarokort ska föras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten och markera detta på kortet. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga genom att skriva under närvarokortet. Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet redovisar sina aktiviteter i det digitala systemet IdrottOnline, Riksidrottsförbundet

Medlemsredovisning för idrottsföreningar

Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet behöver redovisa sitt medlemsantal per den 31 december föregående år till Region Gotland. 

Du kan fylla i blanketten och maila den till forening@gotland.se eller lägga in uppgifterna direkt i Region Gotlands föreningsportal InterbookGo: https://gotland.ibgo.se/ Logga in, klicka på Förening till vänster och lägg därefter in medlemmar i tabellen.

Om du får problem med inloggningen eller saknar inloggningsuppgifter, kontakta Region Gotlands föreningskonsulent på forening@gotland.se eller på 0498-26 96 76.

Frågor om e-tjänsten

Föreningskonsulent fritid
forening@gotland.se
0498-26 96 76

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelsen
regiongotland@gotland.se