Arrangemangsstöd fritidsområdet - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stöd kan sökas av ideella föreningar till enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands fritidsutbud och Gotland som mötesplats. Föreningen måste vara registrerad hos Region Gotland och årligen skicka in sina årsmöteshandlingar.

Stöd kan exempelvis ges till arrangemang som stärker devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling, läger eller arrangemang under skolloven. Särskilt prioriterade är arrangemang för barn och ungdomar, arrangemang utanför högsäsong eller på landsbygden. Det finns fler urvalskriterier och mer om det finns i Region Gotlands bidragsbestämmelser, se nedan.

Stödet kan ges i form av hyresbefrielse av Region Gotlands anläggningar eller kontantstöd i efterhand mot faktura. Stöd ges inte till ideella arbetsinsatser eller egen personal.

Sista ansökningsdag

Ansökan görs senast två månader innan arrangemangets via e-tjänst nedan.

Bidragsbestämmelser: Bidragsbestämmelser

  •  

Frågor om e-tjänsten

Föreningskonsulent fritid
forening@gotland.se
0498-26 96 76

Personuppgiftsansvarig

Regionstyrelseförvaltningen - Region Gotland

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa