Årsmöteshandlingar ideell förening

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla föreningar som söker och får ekonomiskt stöd av Region Gotland ska varje år skicka in kompletta årsmöteshandlingar. Detsamma gäller föreningar som bokar Region Gotlands lokaler med billigare taxa.

Kopior på följande handlingar ska skickas in:

  • signerat årsmötesprotokoll
  • signerad revisionsberättelse
  • verksamhetsberättelse
  • resultat- och balansrapport.

Årsmöteshandlingar bevaras i Regionarkivet och utgör ett unikt underlag om det gotländska föreningslivet.

 

Kompletteringar och frågor skickas till:

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa